Pagina Gazdă
Publicaţii
Cursuri
Info
Legături utile
UniBuc

De văzut...
Conferinţe
Reviste de Fizică
Anunţuri
Dacă aveţi întrebări sau sugestii contactaţi-ne!


   Activitate ştiinţifică  |   Activitate didactică


Catedra de Fizica Solidului are un corp profesoral alcătuit din 15 membri, toţi având titlul ştiinţific de doctor. Un număr de 6 doctoranzi îşi desfăşoară activitatea de cercetare în vederea pregătirii tezei de doctorat în cadrul catedrei.

 • Activitate ştiinţifică

  Activitatea de cercetare a membrilor catedrei acoperă domeniile:

  • Fizica semiconductorilor şi aplicaţii;
  • Fizica sistemelor mezoscopice;
  • Fizica dielectricilor şi a materialelor cu aplicaţii în optica neliniară;
  • Fizica metalelor;
  • Fizica supraconductorilor.

  Rezultatele sunt publicate în reviste de specialitate de prestigiu sau constituie subiectul unor comunicări ştiinţifice la conferinţe interne sau internaţionale. Tematica de cercetare a membrilor catedrei este una de actualitate, în acord cu dinamica cercetărilor de fizica solidului pe plan mondial.

 • Activitate didactică

  Membrii catedrei susţin o serie de cursuri precum şi activităţile de seminar/laborator aferente, care tind să ilustreze principalele direcţii de cercetare din vastul domeniu numit Fizica Solidului.
  Dintre acestea, cursul general “Fizica Solidului”, care se întinde pe durata a 2 semestre, se adresează tuturor studenţilor Facultăţii de Fizică din anii III şi IV.

  Catedra de Fizica Solidului susţine în prezent două direcţii de masterat:

  1. Ştiinţa Materialelor şi Fizica Polimerilor , care se adresează studenţilor de la direcţia de specializare Fizică Tehnologică din Facultatea de Fizică;
  2. Fizica Teoretică şi a Stării Condensate (împreună cu Catedra de Fizică Teoretică), care se adresează studenţilor de la direcţia de specializare Fizică din Facultatea de Fizică.